Sosyal Medya

KARADENİZ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı son başvuru tarihi uzatıldı

Bölgemizdeki çay üreticilerinizde ilgilendiren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı için son başvuru tarihi uzatıldığı belirtildi.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Açıklamada; “tebliğe bağlı olarak hazırlanan 2023-2024 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Yatırımlar Uygulama Esaslarında ve Uygulama Rehberi Eklerinde değişiklik yapılmış olup son başvuru tarihi 29/03/2024'e kadar uzatılmıştır” denildi.
 
KKYDP Nedir?
 
Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programı; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen, kırsal alanların ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamaya yönelik hibeler ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından sermaye yatırımları yapılan bir programdır. Bu anlamda üreticiler tarafından geliştirilen yeni teknik alet ve aletlerin tarımsal faaliyetler için kullanımını yaygınlaştırmak, daha yüksek kalite ve piyasa gereksinimlerini en iyi karşılayan üretim sağlamak, zor koşullarda çalışan üreticilerin işlerini kolaylaştırmaktır. KKYDP hibesi ve KKYDP burs programının kullanımına ilişkin herhangi bir il kısıtlaması olmadığını belirtmek isterim. Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan 81 ilin tamamı, belirlenen koşulları sağlaması ve KKYDP projesi kapsamında olması halinde Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programından yararlanabilmektedir.
 
KKYDP Nasıl Başvurulur?
 
Kırsal kalkınma yatırım destekleme programına olan başvurularda takip edilmesi gereken ana kurum Tarım ve Orman Bakanlığı olup her yıl belirli dönemlerde belirlenen başvuru tarihlerinde ilgili kişilerin başvuruları kabul edilmektedir. Hibe desteklerine uygun olarak yatırımda bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden il tarım müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
Yayınlanan tebliğe göre;
 
Elektronik ortamda girişleri yapılmış başvurular dosya içinde elden teslim edilir ve başvuru sahibi veya yetkilendirdiği kişinin önünde ekonomik yatırım başvuruları için Ek-1 doldurulur ve kapalı zarfa konulur.
 
Zarfın üzerine projeye ait hibe başvuru formunun fotokopisi yapıştırılarak başvuru sahibi tarafından imzalanır ve kaşelenir.
 
İl müdürlüğü tarafından başvuru sahibine veya yetkilendirdiği kişiye teslim alma belgesi verilir.
 
Eksik belgeli dosyalar teslim alınmaz.
 
KKYDP Programından Kimler Yararlanabilir?
 
KYDP' a göre program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını projenin gerçekleştirileceği ildeki il müdürlüklerine yapmaları bu programdan yararlanabilmeleri için yeterlidir. Başvuru sahiplerinde aranan özellikler ise şu şekilde sıralanabilir;
 
Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya yine bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekmektedir.
 
Ekonomik yatırımlara yönelik olan proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali durum ile kamudan bağımsız olması gerekmektedir.
 
Tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatifler ve birlikler, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa ilişkin olarak kurulan üretici birlikleri / iktisadi teşekkülleri istenen şartlar kapsamında ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilme hakkına sahiptir.
 
NOT: Yayınlanan tebliğe göre, gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler programa başvuramamaktadır.
 
KKYDP Programlarına Hangi Sektörlerde Teşvik Verilmektedir?
 
Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları;
 
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar,
 
Mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması ve teknolojilerinin yenilenmesi, modernizasyonu
 
Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
 
Çelik silo,
 
Soğuk hava deposu,
 
Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar,
 
Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 
Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 
Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması.
 
Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları;
 
Kırsal turizm,
 
Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
 
El sanatları ve katma değerli ürünler,
 
Bilişim sistemleri,
 
El sanatları,
 
Katma değerli ürünler,
 
Su ürünleri yetiştiriciliği,
 
Tıbbi bitki yetiştiriciliği yatırımları,
 
Aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,
 
Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.