Sosyal Medya

TEKNOLOJİ

Cep numarası 0530 ile 0539 arasında başlayanlar dikkat !

Ulaştırma Bakanlığı o telefon operatörüne 0530 ile 0539 kodlu numaraları verdiği belirtildi ve cep telefonu kullanıcıları için numaralarını değiştirmeden hizmet almış oldukları işletmeciye değiştirebilme imkanı verildiği açıklandı.

Cep telefonu kullanan herkesi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanırken cep telefon numarası 0530 ile 0539 arasında olanları ilgilendiren bir karar alındığı ifade edildi. Anayasa Mahkemesi’nden o operatörün başvuru sonrası yeni karar daha aldığı ifade edildi. 
 
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 
 
Anayasa Mahkemesi bir operatörün kendi şirketi için tahsis edilen numaraları başka operatörlere taşımasına imkân tanıması ile ilgili itiraz yapıldığı biliniyor. Bu durumda itirazda mülkiyet hakkının ihlaline karar verildiğine hükmedilerek bu konudaki kararın Resmi Gazete'de de yayımlandığı ifade edildi.
 
Ulaştırma Bakanlığı o telefon operatörüne 0530 ile 0539 kodlu numaraları verdiği belirtilerek Resmi Gazete’de 2007 yılında yayımlanan yönetmelik sonrasında cep telefonu kullanıcıları için numaralarını değiştirmeden hizmet almış oldukları işletmeciye değiştirebilme imkanı verildiği vurgulandı.
 
DANIŞTAY DA REDDETTİ 
 
Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında Telefon şirketi, haksız bir rekabet olduğunu belirtti ve yürütmenin durdurulması için Danıştay’a davanın reddi için dava açtığı duyuruldu. Bu dava da Danıştay tarafından reddedildiği paylaşıldı.
 
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI 
 
Anayasa Mahkemesinin kararı ise şöyle paylaşıldı:
 
Şirkete tanınmış olan 530-530 arasında bulunan alan kodlarının 25 yıllığına tekel şeklinde kullanma imtiyazının mülkiyet kapsamında değerlendirilmesi gerekmiş olduğunu, numara taşıma hakkının tanınmasıyla şirketin mali bir risk ile karşı karşıya kalabilecek olduğunu ileri sürdüğünü belirtti
 
Genel hak ve özgürlükleri sınırlandırılmış olan hükümlerin kamu makamları tarafından geniş bir şekilde yorumlanmasının bireyler için ön görülmez Sonuçlara neden olabileceğine işaret edilen karar kapsamında Türk anayasal sistemi içerisinde hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı düzenleme yapabilme yetkisinin yaşamaya ait olduğu hatırlatıldı.
 
Demokraside hangi hakların hangi ölçüde sınırlanamayacağına bürokrasi ya da yargı değil yaşamanın karar vereceği vurgulandı. Açıklanan kararlar sonucunda anayasanın 35. maddesi altında güvenceye alınan mülkiyet hakkının ihlaline karar verilmesi gerekir denildi.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.