Sosyal Medya

KARADENİZ

Herkes ben yapmadım diyor! Bu taslağı kim yaptı?

Çay kanunu çalışmaları kapsamında meclise sunulan taslak önce Rize Ticaret Borsası başkanı ve Ulusal Çay Konseyi başkanı Mehmet Erdoğan tarafından sahiplenilmedi daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından sahiplenilmedi. Peki bu taslağı kimler hangi maksatla hazırladı? Kimler korunmak istedi? Kamuoyu soruların cevaplarını bekliyor.

Çay kanunu çalışmaları kapsamında meclise sunulan taslak önce Rize Ticaret Borsası başkanı ve Ulusal Çay Konseyi başkanı Mehmet Erdoğan tarafından sahiplenilmedi daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından sahiplenilmedi. Peki bu taslağı kimler hangi maksatla hazırladı? Kimler korunmak istedi? Kamuoyu soruların cevaplarını bekliyor. 
 
Konuyla ilgili olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından açıklama yapıldı.
 
İşte o açıklama;
 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ve Rize’mizin en önemli geçim kaynağı olan çay ile ilgili olarak hazırlanmış olan Çay Kanunu Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduktan sonra ilgili kanun teklifinin özellikle bazı maddeleri ile ilgili kamuoyunda tartışmalar başlamış ve farklı kurum ve kuruluşlar tarafından açıklamalar yapılmıştır. Yapılan bu açıklamaları dikkatle takip etmekte ve kamuoyunda çıkan bazı haber ve tartışmalarda ilimizin ve ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan üniversitemizin hedef gösterilmesini üzüntü ile izlemekteyiz. Kamuoyundaki yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek ve ilgili çalışmayı birlikte hazırladığımız kurum ve kuruluşları zan altında bırakmamak için aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti ortaya çıkmıştır: 
 
1- Üniversitemiz koordinatörlüğünde hazırlanıp Tarım ve Orman Bakanlığına iletilen taslak metin 5 bölüm, 28 maddeden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Amaç Kapsam ve Tanımlar”, ikinci bölümde “Yaş Çay Tarımı ve Satışı”, üçüncü bölümde “Kuru Çay Üretimi ve Satışı”, dördüncü bölümde “İdari Yaptırımlar” ve beşinci bölümde de “Son Hükümler” yer almaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bir açıklama 6 Mayıs 2021 tarihinde üniversitemiz tarafından tüm kamuoyu ile paylaşılmıştı.   
 
2- Türkiye Büyük Millet Meclisine 20.06.2022 tarihinde sunulan ve basın yoluyla öğrendiğimiz Çay Kanun Teklifini inceledik. Üniversitemiz koordinatörlüğünde hazırlanan Çay Kanunu ile ilgili taslak metin ile TBMM’ye sunulan Çay Kanunu Teklifi arasında farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle yaş çay yaprağı alım fiyatının tespiti yönünden önemli usul ve esas farklılıkları olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.  
 
3- Üniversitemiz koordinatörlüğünde hazırlanarak Bakanlığa teslim edilmiş olan Çay Kanunu ile ilgili taslak metinde taban fiyat uygulaması bulunmakta ve ilgili çalışmanın hiçbir yerinde yaş çay yaprağı fiyatının Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenmesi diye bir hüküm bulunmamaktadır. 
 
4- Üniversitemiz koordinatörlüğünde hazırlanmış olan Çay Kanunu ile ilgili taslak metninin 9. maddesinin birinci fıkrasında kamuoyunda tartışılmakta olan taban fiyat uygulaması ile yaş çay yaprağı alım fiyatının kimin tarafından belirleneceği hususu şu şekilde düzenlenmiştir. 
 
“Yaş çay üreticisine ödenecek beher kilogram yaş çay yaprağı asgari alım fiyatı, öncelikli olarak piyasa şartları ve maliyet unsurları göz önünde bulundurularak her yıl hasat dönemi başlamadan bir ay önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenir ve duyurulur. Bakanlık tarafından duyurulan asgari alım fiyatının altında yaş çay yaprağı alımı ve satımı yapılamaz”   
 
5- Bu noktada özellikle ifade etme ihtiyacı hissettiğimiz diğer bir husus; ilgili paydaşlar ile birlikte üzerinde mutabık kalınan Çay Kanunu ile ilgili taslak metni Bakanlığa gönderilmiş ve bu konulara ilişkin takip eden süreçlerde tarafımızdan herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.  
 
6- Tüm bu özverili süreçlere rağmen, görsel ve yazılı basında yer alan, konunun aslından uzak, üniversitemize atfen yapılan yorum ve değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını üzülerek bildirmek isteriz. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü 

1 Yorum

  1. VATANDAŞ 53

    Haziran 26, 2022 Pazar 22:01

    BALTAYI TAŞA VURDUKLARINI ANLAYINCA HERKES YAN ÇİZMEYE BAŞLADI.EEE BEYLER BU TASLAĞI YAĞMUR ALTINDA ÇAY TOPLAYAN FADİME HALAMI YAPTI.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.