Sosyal Medya

İPUCU

Yapay et nedir

Yapay et hayvanın kök hücrelerinden hayvana zarar vermeden oluşturulur. Kök hücreler, bir kültür ortamına yerleştirerek laboratuvarda çoğaltılır.

Bill Gates, Yeni kitabı olan  “İklim Felaketi Nasıl Önlenir” adlı kitabının tanıtımı sırasında yaptığı konuşmasında küresel ısınmadaki payından dolayı gelişmiş ülkelerin hayvan yetiştiriciliğini bırakıp yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini ifade etti.
 
Bu açıklamadan sonra yapay et merak konusu olarak araştırılmaya başlanıldı.
 
YAPAY ET NEDİR
Laboratuvarda üretilen etler, hayvanlardan kök hücre alınması ve bunların laboratuvarda besleyici bir sıvının içine konularak büyütülmesi ile elde ediliyor. Bu süreçte hayvan öldürmeye gerek kalmıyor.
 
YAPAY ET NASIL ÜRETİLİR
İlk olarak yapay et üretilirken alternatif protein kaynakları kullanılmaktadır. Kullanılan bu alternatif protein kaynaklarına “et alternatifleri” de denilebilmektedir.
 
Yaygın olarak kullanılan alternatif protein kaynakları mantarlar(mikroproteinler) ve bitkilerdir.
 
Sonraki ise yapay et üretilirken canlı mikroorganizma kullanmak yerine laboratuvar ortamında üretilen hücre ve dokularından yapılan in-vitro et ve kültürlenmiş ettir.
 
Bir diğeri ise genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılmasıdır. Genetiği laboratuvar ortamında değiştirilmiş olan hayvanlardan elde edilen et yapay et olarak kabul edilir.
 
 
NEDEN YAPAY ET
Yapay et üretimiyle birlikte, geleneksel üretim kaynaklı çevreye ve gıda güvenliğine olumsuz etkiye yola açan birtakım faktörlerin elimine edilebileceği düşünülmektedir.
 
Yapay etin kullanımı ile hayvansal üretim ortaya çıkan metan gazı başta olmak üzere sera gazlarının salınımının olabilecek en az seviye indirilmesinin hedeflendiği söylenmektedir. Bu sayede küresel ısınmanın önüne geçilmesine katkı sağlanmış oluyor.
 
Ayrıca hayvansal üretim sonucu meydana çıkan orman ve arazilerin tahribinin önüne geçileceği, artan dünya nüfusundan dolayı artan besin ihtiyacı için çok sayıda hayvanın kesilmesinin önüne geçileceği için mutlaka yapay ete geçilmesi gerektiğini savunmaktalar.
 
 
YAPAY ET HELAL Mİ
Yapay et üretimi konusu henüz çok yeni olduğu için bu hususta İslam hukukunun görüşünün paylaşıldığı yeterli ve doyurucu sayıda çalışma bulunmamaktadır. Konuyla ilgili literatür yeni oluşmaktadır.
 
Bu konuda fıkıhta iki temel kıstas vardır; kültürlenecek kök hücrelerin, eti helal ve İslami usullere göre kesilmiş hayvanlardan alınması ve bu hücrelerin gelişimi için kullanılacak besiyeri ortamının helal kriterlerine uygunluğunun karşılanmasıdır.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.