Sosyal Medya

EĞİTİM

MEB resmen duyurdu ve belli oldu: 81 ile gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. MEB 81 ile yazı yolladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12 Ekim'den itibaren tüm özel eğitim okullarında yüz yüze eğitime başlanacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, 12  Ekim'de başlayacak yüz yüze eğitim sürecinde, özel eğitim ihtiyacı olan  öğrencilerin bulunduğu özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında  yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili uygulama programının detayları  paylaşıldı.
 
Buna göre, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim  anaokulları ile özel eğitim ana sınıflarında günlük 6 etkinlik saati olmak üzere  haftalık toplam 30 saat yüz yüze eğitim öğretime devam edilecek.
 
12 Ekim'den itibaren 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar  için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri ilgili mevzuat doğrultusunda yüz  yüze başlayacak. Özel eğitim ilkokulları ile diğer ilkokullar bünyesindeki özel  eğitim sınıflarında 1'inci sınıfa kayıtlı olan öğrencilere ek olarak 2, 3 ve 4.  sınıf seviyesindeki tüm özel eğitim okul ve sınıflarındaki (ilkokullar  bünyesindeki özel eğitim sınıfları dahil) öğrenciler de yüz yüze eğitime 12  Ekim'den itibaren dahil olacak. Bu kapsamda öğrenciler gruplara ayrılacak ve  haftanın iki günü yüz yüze eğitime katılacak.
 
Ayrıca 12 Ekim'den itibaren 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki özel  eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okulları da yüz yüze eğitime  başlayacak.
 
Bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. sınıf  seviyesindeki özel eğitim öğrencileri de yüz yüze eğitime başlayacak, köy ve  benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıf  seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin yüz yüze eğitime  devam etmelerine ise il, ilçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar verilecek.
 
Ortaöğretim seviyesindeki özel eğitim meslek okullarının, özel eğitim  meslek liselerinin, 3. kademe özel eğitim uygulama okullarının da içerisinde yer  aldığı tüm özel eğitim okullarında da 12 Ekim'de yüz yüze eğitim faaliyetleri  başlayacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların bünyesinde  açılan özel eğitim sınıflarında ise uygulama dersleri yüz yüze olarak her grup  öğrenciye haftada iki gün yapılacak.
 
Ders süreleri 30 dakika olacak
 
Her öğrenci grubu için haftanın iki günü yüz yüze eğitim faaliyeti  yapılacak. Ders süreleri 30 dakika, günlük 6 ders olacak şekilde uygulanacak. Yüz  yüze eğitim faaliyetlerine örnek oluşturması bakımından Talim Terbiye Kurulu  Başkanlığınca kabul edilen özel eğitim okulları ders çizelgeleri esas alınarak  hazırlanan örnek haftalık ders çizelgelerinden yararlanılacak.
 
Ayrıca Kovid-19'la mücadele kapsamında okullarda öğle yemeği verilmesi  uygulaması ikinci bir talimata kadar yapılmayacak.
 
Öğretmen görevlendirmeleri hızla tamamlanacak
 
Yazıya göre, il, ilçe ve okul müdürlükleri, tüm engel grubundaki  öğrencilerin sağlıklı olarak eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını yerel  imkanlar dahilinde sağlayacak. Bu amaçla özel eğitim okul ve sınıflarında  öğretmen görevlendirmeleri ivedi şekilde tamamlanacak. Ayrıca yüz yüze eğitimde  öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas  alınacak. Velilerin öğrencileri yüz yüze eğitime göndermeme konusunda yazılı  mazeret beyan etmesi durumunda öğrenciler uzaktan, canlı eğitime devam edecek ve  devamsız sayılmayacak.
 
Evde ya da hastanede eğitim gören öğrenciler de yüz yüze eğitime  başlayacak
 
Evde ya da hastanede eğitim gören öğrencilerin durumları e-Okul  Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan "Öğrenci dosya bilgileri/genel bilgiler"  bölümüne eksiksiz bir şekilde işlenecek ve bu öğrencilere ait ders programları  ile öğretmen görevlendirmeleri tamamlanacak.
 
Evde veya hastanede eğitim kararı bulunan öğrencilerden tüm sınıf  seviyelerinde yüz yüze eğitime, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda  başlanacak. Evde eğitim alan öğrenciler için de yüz yüze eğitim kapsamında alınan  tüm tedbirler uygulanacak. Öğrencilerin evde yüz yüze eğitim almalarında da  velinin tercihi esas alınacak. Velilerin evde yüz yüze eğitimi mazeret beyan  ederek tercih etmemesi durumunda öğrenciler uzaktan, canlı eğitime devam edecek.  Evde ya da hastanede eğitim faaliyetlerinde HES kodu uygulamasından  faydalanılarak iş ve işlemler yürütülecek.
 
Refakatçi/veliler için okullarda ayrı bir bölüm oluşturulacak
 
Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin durumu nedeniyle zorunlu  olarak okulda bulunması gereken veli/refakatçılar için öğrencilerle temasta  bulunamayacakları bir bölüm oluşturulacak. Bu durumdaki veli/refakatçılara okulda  bulundukları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olacağı ve hijyen  kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları gerektiği açıklanacak.
 
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bazılarında, yüz yüze eğitimde  maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda güçlükler yaşanabileceği dikkate  alınarak, öğretmenler tarafından azami özen gösterilerek bu alışkanlığın  kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Okul servis araçlarında da  öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması  engelleyecek şekilde düzenlenecek.
 
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanında refakatçı olarak  bulunması zorunlu olanlar dışında okul servislerine özel eğitim öğrencisi  haricinde kimsenin alınmamasına özen gösterilecek.
 
BİLSEM'ler uzaktan eğitime devam edecek
 
Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) tarafından yürütülen eğitim  faaliyetleri uzaktan, canlı olarak devam edecek. Kaynaştırma, bütünleştirme  kapsamında eğitimlerine devam eden özel eğitim öğrencileri için sunulan destek  eğitim hizmetlerine de yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacak.
 
Engelli öğrenciler için dijital platformlar devrede
 
Özel gereksinimi olan öğrencilerin evde verimli zaman geçirmeleri  amacıyla "www.orgm.meb.gov.tr" ve “www.eba.gov.tr“ web sayfalarından,  "özelimegitimdeyim" ile "EKPSSMEBOZEL" mobil uygulamalarından veya  "tid.meb.gov.tr" gibi dijital platformlardan yararlanmaları sağlanacak.
 
Yazıda ayrıca EBA TV ilkokul ve ortaokulda hafta içi her gün  13.30-14.30 saatlerinde yayınlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik ders  videolarının da öğretmenlerce öğrencilerin bireysel ihtiyacına göre velilere  tavsiye edilmesinin önemine vurgu yapıldı.
 
Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda hijyen için gerekli olan  koşulların sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin "Eğitim Kurumlarında Hijyen  Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" ile Kovid-19  ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Covid-19 Salgın  Yönetimi ve Çalışma Rehberi" doğrultusunda yapılması gerektiğine de işaret edilen  yazıda, Bakanlıkça hazırlanan "Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme  Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi" içeriklerinin ilgililerle  paylaşılarak bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.