Sosyal Medya

YAŞAM

Aldatılan eşin görülmemiş intikamı!

Aldatıldığını öğrenen kadın, kocasının çalıştığı fabrikayı arayarak, 'canlı bomba' ihbarında bulundu. Fabrikaya gelen polis, ihbarın asılsız olduğunu tespit edince, fabrikada çalışan başka bir evli kadınla gönül ilişkisi olduğu öğrenilen işçi apar topar kovuldu.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada montaj ustası olarak çalışan evli işçi, evli olduğu öğrenilen bir mesai arkadaşı ile kadınla gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Yasak aşkı öğrenen montaj ustasının eşi, çılgına döndü. 155 Polis imdat hattını arayan kadın, 'Eşim canlı bomba, Cuma günü namazdan sonra fabrikayı havaya uçuracak' ihbarında bulundu. Alarma geçen emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bomba imha uzmanları, fabrikayı kuşatma altına aldı. Saatler süren inceleme sonrası, ihbarın asılsız olduğu, aldatılan eşin, intikam almak için 'canlı bomba' ihbarına başvurduğu tespit edildi.
 
Yaşanılanların görmezlikten gelinemeyeceğini, işyerinde çalışan işçilerin tedirgin olduğunu belirten işveren, montaj ustasını işten çıkardı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan montaj ustası, iş akdinin işverence haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmeyen ücret alacağının davalıdan tahsilini talep etti.
 
Davalı işveren ise, davacının evli olan bir başka çalışanla ilişkisi olduğunu, davacının muhtemelen eşinin davacı ile olan ilişkisini öğrendikten sonra şirketi arayarak davacının bir Cuma günü şirketi havaya uçuracağını beyan etmesi üzerine şirkette büyük sıkıntılara sebep verdiğini dile getirdi.
 
Olayla ilgili Savcılığa şikayette bulunulduğunu ve bu sebeplerden dolayı davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davacının davranışları neticesinde meydana gelen olaylar zincirinde iş yerine yapılan ihbar ile iş yerinde korku ve tedirginlik yaşandığı , iş yerinin bu durumdan olumsuz etkilendiği, davalı işverenin artık işçiye karşı güveninin sarsıldığı, işçiyle çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği bu nedenlerle yapılan feshin 4857 Sayılı Yasanın 25/II-e maddesi kapsamında haklı olduğu gerekçesi ile davacının kıdem ve ihbar tazminatı hakkı bulunmadığı kanaatine vardı.Kararı davacı temyiz etti.
 
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, fabrikada ihbar sebebiyle üretim kaybı, korku gibi huzursuzluk yaşandığına dikkat çekti. Kararda; "Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen soruşturma sonucunda iddianame düzenlendiği aldatılan bayanın ihbarı kendisinin yaptığını kabul ettiği ve bu kişinin iftira ve suç uydurma suçlarından cezalandırılmasının talep edildiği görülmüştür. Öncelikle dava dışı bayanın davacı veya davacının eşi ile ilgisi olup olmadığı hususu net olmadığı gibi davacının eşi tarafından canlı bomba ihbarının yaptırıldığı varsayımında dahi üçüncü kişi tarafından yapılan bu eylem davacının iş akdinin feshi için haklı fesih sebebi olmayacaktır. Ancak dosya kapsamında bulunan tutanaklar dikkate alındığında davacı ile işyerinde çalışan bayan işçi arasında ilişki olduğu sabittir.
 
Davacının evli olması da dikkate alındığında bu tür bir ilişki toplumsal olarak kabul edilmeyen bir davranış olsa bile iş sözleşmesinin feshi noktasında İş Kanununda sayılan haklı nedenle fesih gerekçeleri arasında bulunmamaktadır. İşverenin bu davranışı yapan davacı işçi ile iş ilişkisini sürdürmesi beklenemeyeceğinden, işverence yapılan feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilmelidir. Hal böyle olunca davacının iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğinin kabulüne göre davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin hüküm altına alınması gerekli iken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.