Sosyal Medya

EKONOMİ

Bakanlıktan açıklama geldi

Bakanlıktan açıklama geldi: Market poşetleri ne kadar oldu? 1 Ocak 2020 ile beraber market poşetlerine zam geldi mi?

31 Ocak sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ kararına göre 1 Ocak 2020'den itibaren marketlerde kullanılan plastik poşetlerinin 30 kuruşa çıktığı iddia edilmişti. Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine vatandaşlar market poşetleri ne kadar oldu? 1 Ocak 2020 market poşetlerine zam mı geldi? sorularının yanıtını arıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, plastik poşetlerin 25 kuruştan satılmaya devam edileceğini açıkladı.
 
GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
 
a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine,
 
b) Kanunun ek-1 sayılı listesindeki ürünlerden, plastik poşetler için satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak hükümlere,
 
ilişkin idari ve teknik usul ve esasları belirlemektir.
 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik yurt içinde piyasaya arz edilen, 2872 sayılı Kanuna ek-1 sayılı listede yer alan ürünleri kapsar.
 
(2) Bu Yönetmelik;
 
a) Tekrar kullanıma alınan ürünler, zati ihtiyaç kapsamındaki ürünler, imha edilerek tasfiye edilecek gümrüklü ürün ve eşyalar ile ihraç edilen ürünleri,
 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran asli görevlerinde kullanmak, piyasaya arz edilmemek ve ticari amaç güdülmemek kaydıyla ürettikleri veya bağlı kuruluşlarına ürettirdikleri Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünleri,
 
kapsamaz.
 
(3) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünleri için ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçıların depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünleri için depozito uygulanan miktar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
 
Dayanak
 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü, 11 inci ve Ek-11 inci maddeleri ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 
 

1 Yorum

  1. ibrahim

    Ocak 06, 2020 Pazartesi 07:27

    gelsin gelsin hatırlatmakta geç kaldınız bim ve 101 biraz daha para kazansın.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.