Sosyal Medya

KARADENİZ

Karadeniz alarm veriyor!

Karadeniz’de son yılların en kurak mevsimlerini yaşanıyor.

Karadeniz’de son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor.
 
Küresel ısınmanın etkilerini yüksek oranda hisseden bölgelerden bir tanesi Karadeniz.
 
Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması balık popülasyonunun azalmasına neden oluyor.  Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması ve yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle, yağışların ani ve yüksek olmasına neden oluyor.
 
Karadeniz’de yıllara bakıldığında en yüksek kar yağışı miktarı şu şekilde gerçekleşmiş;
 
RİZE: 06.01.1942  >  187.0 cm
ARTVİN > 03.02.1989 142.0 cm
TRABZON > 15.01.1950 115.0 cm
GİRESUN > 02.02.1950 125.0 cm
ORDU > 01.02.1967 62.0 cm
SAMSUN > 03.02.1960 76.0 cm
 
NASA uyarmıştı
 
Geçtiğimiz yıl NASA'nın raporu yayınlanmıştı ve bu rapora göre  Türkiye'nin ciddi kuraklık riski ile karşı karşıya kalacağı ifade edilmişti.
 
Bilinenin aksine TÜRKİYE'de su sıkıntısı bir hayli fazla. Son dönemlerde bunu ciddi bir şekilde hissetmeye başladık. Özellikle tarımsal alanlarda kontrölsüz sulama şeklide ciddi tehdit oluşturuyor.
 
 
 
BAKAN KURUM TEMMUZ 2019'DA KARADENİZ EYLEM PLANINI AÇIKLAMIŞTI
 

1. Mekânsal strateji planı ve bütün ölçeklerdeki mekânsal planlar iklim değişikliği parametreleri dikkate alınarak hazırlanacaktır.

Bölgeye ait Mekânsal strateji planları çerçevesinde alt ölçekli planları revize edeceğiz. Bu revize işlemi biter bitmez de bahsedilen 6 ilimizdeki belediyelerden alt ölçekli planların gözden geçirilmesini isteyeceğiz.

2.     Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Samsun illeri öncelikli olmak üzere dere yataklarında yer alan binalar tespit edilecek ve uygun alanlar için kamulaştırma ve taşıma süreci planlanacaktır.

Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun ve Artvin illerinde öncelikli olarak dere yataklarında yer alan binaların tespit çalışmalarına başladık.

Bölgede yaklaşık 19 Bin akar dere, 131 Bin de kuru dere bulunuyor. 6 ilimizde bulunan ve birinci derece risk grubundaki 367 derenin taramasını bitirdik. Temmuz ayı sonuna kadar tüm derelerin taramasını bitireceğiz.

1430 kilometre yol üzerinde de inceleme yaptık.

Dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan, acil ve öncelikli taşınması gereken 1950 adet bina tespit ettik.

Riskli bölgelerde yaşayan 2000 aileyi, kentsel dönüşüm kapsamında yapacağımız konutlara taşıyacağız.

Bundan böyle Karadeniz Bölgemizde dere yatakları ve riskli bölgelerde  kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, yeni bir yol haritasıyla başlatıyoruz.

İlk olarak, Trabzon Araklı merkezde tespit edilen Özgen  ve Yolgören mahallesinde 200 konutun inşaatına TOKİ Başkanlığımız başladı.

Bakanlığımıza bağlı TOKİ Başkanlığımız eliyle bu riskli bölgelerde 2023 yılına kadar 15 Bin konut inşa edeceğiz.

Dere yatağında bulunan binaların taşınması sürecinde hiçbir mağduriyet yaşanmayacak. Taşınma ve kira yardımı başta olmak üzere her türlü desteği kardeşlerimize sağlayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

3.Yüksek heyelan riski bulunan bölgelerde yer alan binalar tespit edilerek uygun alanlara taşınacak ve bu bölgelerde inşa faaliyetlerine izin verilmeyecek.

4. Yerel yönetimler uhdesindeki ekonomik ömrünü tamamlamış veya yetersiz kesit genişliğine sahip köprülerin önceliklendirme yapılarak kaldırılması için tespit çalışmaları yapılacaktır.

Tespit çalışmalarını yaparken Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığımızla görüşülerek koordinasyon sağlanacaktır.

5.Karadeniz Sahil Yolu’nun yağış sularının denize ulaşmasına engel olan bölümlerinde menfezlerin kapasitesi artırılacaktır.

Karadeniz Sahil Yolu’nun sel sularının denize ulaşmasına engel olan bölümlerinde menfez ve köprülerin kapasitesi ve sayılarının arttırılması için ilgili Bakanlıklarla ortaklaşa işbirliği halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İklim Değişikliği kaynaklı afetler, köyleri şehirlere bağlayan veya birbirine bağlayan yolları da tahrip etmektedir. Hem bu yolları kullanılamaz hale getirmekte hem de can ve mal kaybına neden olmaktadır.

Öncelikle 1 yıl içerisinde tüm köy yolları gözden geçirilerek bu yolların tahrip olmasının en büyük nedeni olan  köprü, viyadük gibi yapıların onarımını İller Bankamızla birlikte ilgili belediyelerimizle gerçekleştireceğiz.

Dere yatakları ve heyelan alanlarındaki mevcut yollar için alternatif yol güzergahları araştırılacak veya bu yollar güçlendirilecek.

6. Karadeniz Sahil Yolu’nda ve risk altında olan karayollarının altyapısının belli noktalarında ani oluşan taşkınların denize iletilmesini sağlayan su hatları ve tüneller oluşturulacaktır.

7.     Dere yataklarının doğal yapısının bozulmaması için bölgede faaliyet gösteren tesislerde denetimler sıklaştırılacak.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan alanlarda Büyükşehir Belediyelerince, İlçe Belediyesi Mücavir Sınırları içerisinde İlçe Belediyelerince, diğer alanlarda ise İl Özel İdarelerince, Bakanlığımız İl Müdürlükleri ile koordineli olarak dere yataklarından kontrolsüz malzeme alınmaması ve hafriyat dökülmemesi için gerekli önlemlerin alınması için denetimleri sıklaştırıyoruz.

8. Kamu hizmeti veren binaların aşırı iklim olaylarından daha az etkilenecekleri şekilde kent planlarında yer seçimleri yapılacaktır.

Hastane, okul, sağlık ocağı, kaymakamlık binaları gibi vatandaşlarımıza hizmet veren kamu binalarını  riskli bölgelerden bir an evvel kaldıracağız.

9. İklim Değişikliği ve etkileri konusunda yerel yönetimlere düzenli eğitimler verilecektir.

İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan sel, taşkın gibi afetlere karşı önlem alınmasını sağlamak ve ortak bilinci yükseltmek için,

Bakanlığımız ve Bakanlığımız dışındaki teknik birimlerce vatandaşlarımıza ve yetkili birimlere eğitimler vereceğiz.

10. Yağış suları ve kanalizasyon suları ayrık sistem haline dönüştürülecektir.

Altyapı projelerinde iklim değişikliği önemli bir parametre olarak göz önüne alınacak ve yeni dizayn kriterleri tanımlanacaktır.

11. İçme suyu, atıksu arıtma ve atık depolama gibi kritik altyapı tesislerinin afet risk analizleri yapılacaktır.

Bu bölgedeki belediyelerimiz, gerek Bakanlığımız gerekse de ilgili diğer Bakanlıklar ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak, altyapı tesislerinin afet risk analizlerinin hazırlanmasını isteyebilecekler.

12. Doğal afet riski taşıyan alanlarda can ve mal güvenliği açısından erken uyarı sistemleri konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacaktır.

Doğal Afet riski olan alanlarda erken uyarı sistemi kurulması için Yerel Yönetimlere de destek olacağız.

13. Bölgedeki yapılaşmada enerji verimli, iklim duyarlı ve ekolojik özellikli yerel yapı malzemelerinin kullanımı özendirilecek ve yaygınlaştırılması desteklenecektir.

Yöresel mimaride enerji verimli, iklim duyarlı ve ekolojik özellikli yerel yapı malzemelerinin kullanımı özendirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın taşra teşkilatında kurulacak komisyonlar tarafından yöresel mimariye uygun ve yerel malzeme kullanıldığına karar verilen projelerde, hiçbir vergi, resim, harç ve her hangi bir ad altında bedel alınmaması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için de çalışmalara başladık.

14. Bölge genelinde yol yapımında geçirgen materyaller kullanılması teşvik edilecektir.

15. Atıkların dere yataklarında ilave yük oluşturmaması için bölgede atık yönetimi ve sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Değerli Arkadaşlar,

Karadeniz’deki iklim değişikliğine bağlı afetleri azaltmak için yapmış olduğumuz eylem planını Türkiye’mizin tamamı için de uygulayacağız.

Eylem Planlarımızı gerçekleştirirken, vatandaşlarımızla beraber hareket edeceğiz. Amacımız hem ülkemizin geleceğini korumak hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır.

Gerekli tedbirleri alırken mağduriyet yaşanmaması konusunda da hassas davranacağız.

İklim değişikliğiyle mücadele, üzerinde düşünülmesi gereken, etraflıca çalışılması gereken bir meseledir.

Biz Bakanlık olarak, konunun uluslararası, akademik ve teknik taraflarıyla birlikte, bütün Bakanlıklarımızla ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Vatandaşlarımıza da, buradan iklim değişikliğine karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunuyorum.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.