Din iman Kur’an hizmetleri
Mehmet Şevket Eygi
.

İman İslam Kur’an hizmetleri, dünya menfaatlerine alet edilmemelidir.
Birilerinin zengin olmasına alet edilmemelidir.
Riyasete, şöhrete, ün ve alkış kazanmaya, benliğe, dünya âlâyişine alet edilmemelidir.
Ulvî hizmetler hiçbir süflî şeye alet edilmemelidir.
 
Bu hizmetler Allah rızası için ihlasla garazsız ivazsız yapılmalıdır.
Din, iman, Kur’an politikanın üzerinde ve dışında tutulmalıdır.
Din hizmetleri, Kur’anın Sünnetin Şeriatın hikmetin ilmin irfanın ışığında görülmelidir.
İman İslam Kur’an hizmetleri, Ümmet bütünlüğü ve birliği içinde ortaklaşa yapılmalıdır.
Bu hizmetler ortak bir plan, program ve proje uygulanarak yapılmalıdır.
Bu hizmetlere bid’at karıştırılmamalıdır.
 
İhlasa riayet edilmez, işin içine nifak karışırsa hizmet edilemez, hizmet hezimete dönüşür.
Hizmet sırf şu veya bu cemaat, falan veya filan tarikat, filan şeyh veya zat için yapılmaz; Allah için yapılır.
Cemaatler, tarikatlar, mezhepler, meşrepler amaç değil, vasıtadır.
Şeriat hüküm ve kurallarına riayet etmeyen, Şeriatın sınırları dışına çıkan, İslam’ın ahlak ölçülerine uymayan bid’atli ve bid’atçi cemaatler ve tarikatlar bozuktur. Onlar doğru dürüst din hizmeti yapamaz.
İbadetlerin, hayır hasenatın, cihadın, ilim tahsilinin, davetin, tebliğin makbul olması için ihlas temel şarttır.
Her Müslüman ihlas konusunda ders almalıdır.
 
İhlası en iyi, doğru güzel şekilde anlatan kaynaklardan biri Hüccetülislam İmam Gazalî hazretlerinin İhyâu Ulûm kitabıdır. Her Müslüman bu mübarek eserin İhlas bölümünü ehliyetli ve icazetli bir muallim nezaretinde dikkatle okumalı, öğrenmeli ve hayata geçirmelidir. Böyle bir hoca bulunamazsa, kendisi çok önem vererek pür dikkat hassasiyetle okuyup öğrenmelidir.
Münafıklar ihlassızdır. 
Ben hizmet ediyorum, bana para verin diyenler yüksek hizmetkar değildir, alçaktır. 
Hizmet paralarını zimmetlerine geçirenler haindir.
 
İmanî, islamî, Kur’anî hizmetler dairesi içine münafıklar sokulmamalıdır. Girmiş olanlar varsa ihraç edilmelidir.
Saf ve temiz Müslüman halk ihlassızların şerlerinden ve hilelerinden korunmalıdır.
İhlaslı hizmetkarlar, kendileri için halktan para toplamaz, menfaat devşirmez.
İhlaslı hizmetkarlar, ücretlerini Allahü Teala’dan isterler, beklerler, halktan istemezler ve almazlar.
Din iman Kur’an hizmetlerini zengin olmak için alet edenler katmerli münafıktır.
 
Hizmet, davet, tebliğ konusunda en büyük önderimiz Resulullah Efendimizdir. Salat ve selam olsun ona.
Hizmet ediyorum bahanesiyle Müslüman halktan ganimet toplayanlar münafıktır.
Hizmet paraları sadece hizmet için kullanılır.
Hizmet paraları ile mükellef leziz nefis yemekler yenemez.
Hizmet paralarıyla mükellef lüks israflı gösterişli binitlere binilemez.
Hizmet paraları ile lüks meskenlerde, lüks mobilyalar içinde ikamet edilemez.
Hizmet paraları ile ihtişamlı ve tantanalı hayat sürülemez.
Hizmet paralarıyla muhteşem lüks otellerde yatılamaz.
 
Bazen yemek bulamayıp aç kalan Resulullah’tan ibret alalım.
Yamalı elbise giyen Ömerü’l-Faruk’tan ibret alalım.
Fakr u zaruret içinde yaşayan Murtaza’dan ibret alalım.
Kût-i lâyemut ile geçinen evliyaullah’tan ve ehlullahtan ibret alalım.
Hizmet mal ve can harcanarak yapılır.
 
Hakiki hizmet ehli, hizmetle zengin olan değildir, hizmeti yüzünden zenginken fakir olandır. 
Cinnî ve insî şeytanların, hedonistlerin, ehl-i dünyanın, süfehanın, eblehlerin, fasık ve facirlerin, ‘abede-i sim ü zerin, hokkabazların, sahtekarların, dünyaperestlerin hizmetlere karışmaları mutlaka önlenmelidir.
Nefs-i emmârelerinin kölesi olanlar hizmet edemez, hezimet üretir.
Hizmetler ilmin, irfanın ve hikmetin ışığında ihlasla yapılırsa, ilahî yardım ve tevfiq erişir ve başarılı olunur.
Resulullahın, salih seleflerin, râsih ulemanın, evliyaullahın ruhaniyetleri muhlis ve muslih hizmetkarların üzerinde sayeban olur.
Allah rızası için, ilmin irfanın hizmetin ışığında, ihlasla, samimiyetle, fedakarlıkla, feragatle, Din İman Kur’an Dâvet Tebliğ hizmetleri yapanlara selam olsun. Müstecab duaları üzerimizde sâyeban olsun.
 
18-05-2017 08:15
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


RIZE

KÜNYE   I  REKLAM   I  İLETİŞİM   I  SİTENE EKLE